Screenshots

Signum Rapport Ontwerper

Het hoofdscherm van de Signum Rapport Ontwerper bestaat uit de volgende onderdelen:

Bovenaan het scherm staan een menubalk en knoppenbalk om snel acties uit te voeren.

Het grootste deel van het scherm wordt in beslag genomendoor het ontwerp venster. Hier is het ontwerp te zien en kan de layout en de opmaak van het ontwerp worden aangepast. Het ontwerp is volledig WYSIWYG - what you see is what you get; als het rapport wordt afgedrukt dan ziet dat er hetzelfde uit als in de ontwerper.

Aan de linkerbovenkant staat een boomstructuur met daarin opgenomen alle beschikbare elementen die op het ontwerp kunnen worden toegevoegd. Hiervandaan kunnen vakken en opmaakelementen snel en eenvoudig op het ontwerp worden gesleept.

In de linkeronderhoek staat het Eigenschappen venster waarmee de eigenschappen van het huidige geselecteerde element op het ontwerp aangepast kunnen worden.

De gebruikersinterface is erg intuitief: alles kan bereikt worden met het slepen van de muis, met behulp van het rechtermuisknopmenu, met behulp van de knoppenbalk of het hoofdmenu of met behulp van sneltoetsen. Ook is het mogelijk om wijzigingen ongedaan te maken (Control-Z).

Na het starten van de Signum Rapport Ontwerper wordt eerst het login scherm getoond. Als het inloggen gelukt is, dan wordt dit scherm getoond. In dit scherm kan de gebruiker snel een nieuw ontwerp beginnen, een ontwerp importeren (gratis voorbeeld ontwerpen zijn te vinden op de download pagina) of een recent ontwerp openen.
Als u een nieuw rapportontwerp wilt maken, heeft u de keuze om met een leeg ontwerp te beginnen of om een bestaand ontwerp te importeren. Op de download pagina zijn voorbeeld ontwerpen te vinden die u kunt importeren.
Kiest u voor een leeg ontwerp, dan kan de optie Nieuw rapportontwerp stap voor stap u helpen bij het vormgeven van het nieuwe ontwerp. Hiernaast staat de eerste stap afgebeeld waar onder andere de naam van het ontwerp, het aantal pagina's en het papierformaat aangegeven kan worden.

De volgende stap geeft u de gelegenheid om vakken aan het rapportontwerp toe te voegen. Het is niet noodzakelijk om het hier te doen; vanuit de rapportontwerpen is het op ieder moment mogelijk om vakken toe te voegen of te verwijderen of om de beoordelingwijze van een vak aan te passen.Indien u er voor kiest om op dit moment vakken toe te voegen, dan ziet u dit scherm. Hierop zijn alle vakken te zien die u kunt toevoegen op het rapport. (De vakken zijn te beheren via de Signum webinterface.) Voor de vakken die op het rapport staan of worden toegevoegd, kunt u hier aangeven wat de beoordelingswijze is. Hiervoor heeft u de volgende mogelijkheden: cijfer (het traditionele cijfer), percentage, tekst (vrije tekst door de leerkracht in te geven), één uit meer (u definieert een aantal zinnen of woorden waarvan er één op het rapport komt als beoordeling) en meer uit meer (u definieert een aantal zinnen of woorden waarvan er nul of meer op het rapport komen als beoordeling).

Tijdens de derde stap van het maken van een nieuw ontwerp kunt u een aantal opmaakeigenschappen definiëren: de opmaakprofielen (vergelijkbaar met stijlen in Microsoft Word) en de rasterweergave (tijdens het ontwerpen).
Met behulp van het Opmaakprofielen scherm kunt u opmaakprofielen definiëren. Opmaakprofielen kunnen gebruikt worden om snel de opmaak van een rapport te maken of te wijzigen. Als u bijvoorbeeld het profiel Beoordeling aanpast, dan zal op het hele rapportontwerp de opmaak van de beoordelingen veranderen. De volgende profielen zijn standaard aanwezig: Normaal (voor gewone tekst), Beoordeling (voor cijfers en andere beoordelingen), Vaknaam, Commentaar en Niveau. U bent vrij in het zelf toevoegen van opmaakprofielen. Door middel van de import/export functionaliteit kunt u zelfs opmaakprofielen uitwisselen met collegascholen.

Op het scherm Raster instellingen kunt u aangeven of er in de ontwerper hulplijnen getekend moeten worden (lijnen, puntjes of stippellijnen). Tevens kunt u ervoor kiezen of de elementen op het ontwerp automatisch uitgelijnd moeten worden en wat de afstand tussen de hulplijnen moet zijn.

Overal in de Signum Rapport Ontwerper is gedacht aan het eenvoudig houden van de handelingen. Daar waar mogelijk uitleg nodig is, wordt een hulpvenster getoond met daarin een uitleg van het scherm. Hier is het hulpscherm te zien in het hoofdscherm van de ontwerper (rechts onderin), maar het is ook zichtbaar bij het stap voor stap maken van een nieuw ontwerp (zie hierboven), bij het toevoegen en verwijderen van vakken, etc.

Om een goed overzicht te krijgen over uw gemaakte ontwerp is het mogelijk om in- en uit- te zoomen. Zo kan gewerkt worden aan bijvoorbeeld een rustige layout of het werken op detailniveau.
Met behulp van het venster Eigenschappen is het mogelijk om de opmaak, layout en andere eigenschappen van een element op het ontwerp aan te passen. Dit venster is altijd zichtbaar aan de linkeronderkant van het scherm, maar het kan ook opgeroepen worden door middel van het context menu (rechtermuisknop) of het hoofdmenu.
Bij het ontwerpen van een rapport kan gebruik gemaakt worden van lagen. Een laag is een verzameling van elementen op het ontwerp dat logisch gezien bij elkaar hoort. Doordat er slechts één laag tegelijkertijd actief is, is het mogelijk om bijvoorbeeld alleen de beoordelingen te selecteren zonder (per ongeluk) de achtergrond-layout (logo van de school, naam van de leerling, opmaakelementen) te wijzigen. Het werken met lagen kan het ontwerpen vereenvoudigen, maar het is niet noodzakelijk om er mee te werken.


Als een ontwerp wordt geopend van een rapport wat al is ingevuld, dan wordt deze waarschuwing getoond. Hier is het mogelijk alsnog het gebruikte ontwerp te openen en aan te passen (een ingevuld rapport kan zodoende achteraf nog worden aangepast qua layout) of een kopie te maken van het ontwerp en hiermee verder te werken.